STAJ DUYURUSU

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş.
16. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ / BATMAN

(2017 YILI YAZ STAJI KONTENJANLARI DOLDUĞUNDAN VE BAŞVURU TARİHİ GEÇTİĞİNDEN YENİ KAYIT ALINMAMAKTADIR.)

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜMÜZDE YAZ STAJI YAPMAK İSTEYEN
ORTA VE YÜKSEKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ İÇİN DUYURU

1. Yaz Stajı başvuruları 01 Şubat - 30 Nisan tarihleri arasında yapılır.

2. Yaz Stajı dönemleri; Orta ve Yükseköğretim kurumlarında okumakta olan öğrenciler için Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarını kapsar.

3. Yaz Stajı yapacak öğrencilerin Eğitim Şefliğine şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir. E-mail, posta vb. yollarla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

4. Stajyerlerin; staja başlayacakları tarihte Önlisans, Lisans veya YÖK tarafından denkliği kabul edilmiş yükseköğretim kurumları öğrencisi olmaları şartı aranır.

5. Stajyerlere ücret ödenmez.

6. Staj hafta içi gündüz mesai saatleri içinde tam gün olarak yapılır.

7. Bölge Müdürlüğümüzde staj yapmak isteyenler aşağıda belirtilen belgeleri Eğitim Şefliğine teslim etmesi gerekmektedir.
• Staj tarihlerinin belirtildiği ve Stajın zorunlu olduğunu gösterir belge,
• Staj Başvuru Formunun doldurularak Onaylatılması,
• Öğrenci Belgesi,
• Adli Sicil Belgesi,
• İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Sigorta Priminin Öğrenim gördüğü kurum tarafından yatırıldığını/yatırılacağını gösterir belge.