Eğitim

EĞİTİMLER
SIRA
 NO
EĞİTİMİN
  ADI
TARİH KATILAN
  ELEMAN SAYISI
1 Yönetici Eğitimi    
2 Malzeme Yönetimi Eğt. 22-24/06/2010  2
3 İş Makinaları Eğt.    
4 Y.G. Kablo (154)Eğt.    
5 İletim Tab.Tek.Eğt.    
6 Teknik Eğitim    
7 2000 Makro Plan Çalışması    
8 Topraklama Semineri 2010 Yılı Muhtelif Tarihlerde  9
9 Kablo Semineri 08-12/03/2010 -04-08/10/2010 6
10 Üretim Tab.Tem.Yet.Bel.Eğt.    
11 İngilizce Eğitimi    
12 Röle Temel Eğt. 15/03/2010 - 09/04/2010 1
13 Pedogoji Eğt.     
14 İlet.Hat.Yet.Bel.Eğt. 30/03/2009 -01/05/2009   11/05/2009/12/06/2009  
15 Komprasör Eğt.    
16 Yeraltı Kablo Eğt.    
17 Mekanik Tekamül Eğt.    
18 Hat Radar Eğt.    
19 Kadro Çalışma Semineri    
20 Kontrol Koruma Sis.Eğt.    
21 Pax Proğ.Eğt.    
22 Eğitim Şefleri Toplantısı 09-12/11/2010 1
23 Bilgisayar Eğitimi 15-26/02/2010- 27/09/2010-08/10/2010 - 06-17/12/2010 6
24 İşçi Sağlığı ve İş Güv.Eğt. 15-19/03/2010 -24-28/05/2010 -14-18/06/2010 3
25 Elektronik Temel Eğt.    
26 Trafo Kademe Değiştiriler Eğt. 05-07/05/2010 -09-11/06/2010 2
27 Trafo Patlama Koruma Eğt.    
28 GIS İşletme Bakım Eğt.    
29 Mesafe Koruma Röle Eğt.    
30 Mühendis Oryantasyon Eğt. 16-20/03/2009 -  12/23/10/2009 -02-13/11/2009  
31 ABB İmal Buşing Semineri    
32 Mühendis Yön.İş.Güv.Eğt.    
33 Aselsan 4000 Telsiz Semineri    
34 Muhasebe Eğt.    
35 Güç Trafo Semineri    
36 Simens Röle Semineri    
37 Kaynak Temel Eğt.    
38 Hizmet İçi Hat Eğt.    
39 Teknisyen Eğt.    
40 Trafo  Bakım  Temel Eğt. 15/03/2010 -16/04/2010 3
41 İletim Çalışma Belgesi    
42 Test  Temel Eğitimi 22/11/2010 -17/12/2010 1
43 Röle Tekamüll Eğt. 03-14/05/2010 - 27/09/2010  08/10/2010 2
44 DİĞER 2010 Yılı Muhtelif Tarihler  44
  T O P L A M   80